ورود به سامانه آموزشی
مرکز آموزشی روهیل
تاریخچه مرکز آموزشی روهیل

مرکز آموزشی روهیل با زیر ساخت دیجیتال و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 1398 جهت ارائه کلاس های آموزشی در رشته های مختلف ایجاد شده است.