ورود به سامانه آموزشی
مرکز آموزشی روهیل
رشته ها مرکز آموزشی روهیل

دوره های آزاد:
1- ICDL درجه دو
2-ICDL درجه یک
3- کاربر فتوشاپ
4-کاربر ایندیزاین
5-کاربر سامانه های تحت وب
6-کارآموز کامپیوتر
7-اصول نشریات دانشجویی
8-طراح و توسعه دهنده وب
9-برنامه نویس PHP
10-مفاهیم قرآن کریم
11-تغذیه و ورزش
12-کمک های اولیه
13-آسیب شناسی اجتماعی
14-مقاله نویسی
15-اصول واکسیناسیون دام